Jawel, minister Plasterk was degene die heeft opgelet tijdens de toespraak van minister-president Balkenende bij de opening van het Academisch jaar in Wageningen. Studenten moeten de stijgende kosten in het onderwijs namelijk zelf gaan betalen. Ondernemerschap in optima forma.

Chapeau minister Plasterk. Naar aanleiding van het rapport van de commissie Rinnooy Kan heeft de minister een extra gat in de begroting te dichten. Het leraren tekort kan immers alleen worden opgelost door hogere salarissen te betalen. De manier om het gat te dichten, is uiteraard het geld te zoeken bij de gebruikers. Zoals het in het bedrijfsleven ook gebeurd. De koper van de dienst krijgt immers alle kosten doorberekend die nodig zijn om het product op de markt te zetten. Deze les heeft minister Plasterk goed in zijn oren geknoopt. En nu toegepast. Door de studiebeurs direct als lening aan te merken, verwacht de minister het gat snel gedicht te hebben. Als de student de studie volledig zelf betaald, is er immers minder geld nodig van het ministerie. Een prima idee.

Nu nog even de strategische projectie naar de toekomst van de Nederlandse Kenniseconomie. Want daar zouden we het in de toekomst mee moeten gaan verdienen. Een interessant vraagstuk waar je geen universitaire graad voor hoeft te hebben. En dat is mooi, want daar komen er steeds minder van.